Info

Privacybeleid

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens en privacy uiterst belangrijk. In onderstaand privacybeleid proberen wij op een volledig transparante manier aan te geven welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we hiermee willen omgaan. Door onze website te gebruiken geeft u aan dat u volledig akkoord gaat met ons privacy- en cookiebeleid en de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Vandaar raden wij u aan om dit aandachtig door te nemen.

Waarom houden wij gegevens bij?

De verzamelde informatie wordt enkel bijgehouden voor specifieke doeleinden, om u zo de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. Zo kunnen wij de gegevens gebruiken om een profiel over u op te stellen en dit nadien te gebruiken om relevante marketingacties op u te richten, om uw aanvragen over onze producten en diensten in behandeling te nemen, u terug te contacteren of om mogelijke fraude op te sporen. 

Deze informatie dient ook voor statistische doeleinden. Nova kan gebruik maken van software programma’s om statistieken te creëren, die gebruikt worden voor doelen zoals het aantal bezoekers op de verschillende secties van onze site na te gaan, te bekijken welke informatie als interessant en minder interessant wordt beschouwd, bepaalde technische designs te bepalen en systeemprestaties of probleemzone ‘s te identificeren.

Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om marketingcommunicatie die wij aanzien als relevant of interessant voor u, via e-mail te verzenden. Wanneer u deze berichten niet langer wenst te ontvangen kunt u gebruik maken van de opt-out en zult u vanaf dat moment niet meer gecontacteerd worden omtrent deze materie.

Welke informatie wordt bijgehouden?

  1. Informatie betreffende uw bezoek aan onze website (verkeersgegevens zoals uw IP-adres, geografische locatie, het aantal bezoeken aan onze website en specifieke onderdelen hiervan, de domeinnaam vanwaar u de toegang tot het internet maakt, de datum en het tijdstip waarop u onze site bezoekt en het internetadres van de website die je hebt gebruikt om direct naar onze site te linken)
  2. Informatie die wij verzamelen door u in te schrijven op onze nieuwsbrief of die wij verwerven terwijl u van onze dienstverlening gebruik maakt (gebruikersgegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, uw functie binnen het bedrijf, algemeen e-mailadres, gsm-nummer, algemeen telefoonnummer, postadres en BTW-nummer)
  3. Nova zal geen persoonlijke of identificeerbare informatie over u verkopen of transfereren naar derde partijen zonder toestemming van de gebruiker op het moment van de dataverzameling. Als u zichzelf identificeert door ons een e-mail te sturen met persoonlijke informatie dan zal de informatie verzameld worden enkel en alleen om op uw bericht te antwoorden.
    Deze informatie wordt aan ons overgebracht wanneer u deze rechtstreeks aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld via formulieren op onze website, bij bestellingen of via uw e-mailverkeer met ons, of we verkrijgen deze gegevens via cookies op onze websites.
  4. We verwerken geen gevoelige gegevens.

Uw rechten

Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die Nova over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Om zeker te zijn dat u deze persoonlijke informatie daadwerkelijk aan ons wilt overbrengen, wordt er bij iedere overdracht van nieuwe gegevens aan u gevraagd om zelf aan te vinken als u al dan niet akkoord gaat met deze verrichting. Deze ‘opt-in’ zal telkens vrijelijk en ondubbelzinnig aan u overhandigd worden. Wij geven telkens op een duidelijke manier weer wat de verwerking inhoudt en wat het specifieke doel hiervan is. U heeft ook steevast de keuze om alle persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn op te vragen in de vorm van een elektronisch, bruikbaar bestand.

U recht op toegang kan u schriftelijk uitoefenen, ter attentie van Nova, Veldkant 33A, 2550 Kontich of per e-mail naar info@wearenova.be. We hebben 30 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we uw aanvraag schriftelijk hebben ontvangen en alle vereiste informatie om aan uw aanvraag te voldoen in handen hebben.

Tenslotte heeft u steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief worden verwerkt.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons

Persoonlijke gegevens mogen wij niet langer bewaren dan nodig om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens verzameld hebben. Afhankelijk van het doel kan deze termijn verschillen. Gebruikersgegevens houden we bij tot maximaal 5 jaar na ons laatste operationele contact, verkeersgegevens tot maximaal 10 jaar, afhankelijk van de relevantie. Nadien worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Wij zullen nooit, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming tot geeft, informatie doorgeven aan een derde partij, omwille van diens directe marketingacties. Wij kunnen wel persoonlijke informatie openbaren wanneer dit vereist is om aan rechterlijke wetten te voldoen of om onze legale rechten uit te oefenen of te verdedigen (i.f.v. fraude preventie en verminderen van kredietrisico’s).

Wij kunnen uw persoonsgegevens wel doorgeven aan onze verbonden ondernemingen zoals onze dochter- en zusterbedrijven. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgifte van deze gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij Nova zelf. We zien er dan ook op toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig en respectvol beheren.

Informatie die u aan ons verstrekt bij betaalde evenementen worden verzameld en verwerkt door Eventbrite. Dit gaat om persoonsgegevens en financiële gegevens (bv. Je creditcardnummer, de vervaldatum, het factuuradres, enz.). Wij hebben toegang tot deze persoonsgegevens en gebruiken ze op dezelfde manier als bij het invullen van onze formulieren, financiële gegevens worden enkel bijgehouden door deze derde partij en worden nooit (zowel door ons als door Eventbrite) voor andere marketingdoeleinden gebruikt.

Voor de veiligheid van onze site en om te verzekeren dat deze dienst beschikbaar blijft voor alle gebruikers, maakt Nova gebruik van een gebruikerssoftwareprogramma. Dit heeft als doel het netwerktrafiek te monitoren om zo ongeautoriseerde pogingen om informatie te uploaden of te veranderen te identificeren, waarbij anders schade zou kunnen toegebracht worden. In het geval dat gegevens vrijkomen door een datalek zal u op de hoogte gebracht worden, al doen wij er alles aan om dit te vermijden.

Wij verzekeren u verder dat Nova geen persoonsgegevens zal uitwisselen met partijen buiten de Europese Unie.

Veranderingen aan dit privacy beleid

Dit privacybeleid is effectief vanaf de datum die vermeld staat aan het begin van dit privacybeleid. Aangezien we in een innovatieve en steeds evoluerende omgeving aan de slag zijn, mogen we dit privacybeleid op elk moment veranderen. Wij willen er dan ook alles aan doen om u steeds volledig op maat te bedienen. Dit houdt in dat er steeds nieuwe toepassingen kunnen komen waardoor wij uw (nieuwe) gegevens op een andere manier zullen verzamelen en/of gebruiken. Opnieuw zullen wij hier zo transparant mogelijk over communiceren. 

Elke verandering die plaatsvindt zullen we aankondigen op de website vanaf het moment dat deze in actie treedt. Wanneer u onze website raadpleegt nadat wij zulke veranderingen hebben doorgevoerd aan dit privacybeleid wordt u geacht om deze veranderingen geaccepteerd te hebben.

Hoe ons te contacteren?

Als u vragen en/of opmerkingen hebt over ons privacybeleid of een klacht wenst in te dienen, contacteer ons dan op info@wearenova.be

Nova
Veldkant 33A, 2550 Kontich, België
BTW nr: BE 069.1905.750

Inhoudstafel

Let's be friends!

Vrienden worden van Nova? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang als eerste de laatste nieuwtjes! 🚀